top of page

Kanuni'nin Akıl Oyunları
ÖZET

Kitabın Konusu:

Bu Kitabın Özetinde 16.Yüzyılda üç Kıtaya yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğu , Asya'dan Afrika'ya oradan Hindistan'a ve aynı zamanda Avrupa içlerine kadar uzanmış bu devasa gücü okuyacaksınız.

Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken
Avrupa'yı ittifak içine sokup Kanuni Sultan Süleyman'a üstünlük kurmaya çalışacak. 

Fakat Kanuni'nin Akıl Oyunları Avrupa'yı bölecek. Avrupa Kralları Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkarken yeri öpecekler.


Doğu'da ise İran, Sultan Süleyman'a karşı aciz kalacak. 

Şarlken'nin Tunus Seferi

 

 

Şarlken'nin Osmanlı İmparatorluğuna karşı kazandığı tek savaştır. Haçlı donanması Tunusu kuşatır. Kale'de Barboros Hayreddin Paşa ve Tunuslu Müslümanlar vardır ve sayıları azdır.
Babaros Hayreddin Paşa savaşır adından kalenin için tekrar döner. Lakin bir süre sonra kale'nin içine tekrar döneceği sırada Tunuslu Müslümanlar Osmanlı'nın kaybedeciğini düşünüp Haçlılara yaranmak için Kale'nin kapısı kapatırlar.
Barboros Hayreddin Paşa Ordusu ile beraber dışarda kalır. Yapacağı tek bişe vardır.

Ordusu ile beraber yarma herakatı yapar ve savaşırlar. O hengemade Barboros Hayreddin Paşa kalabalığın arasından hızla koşarak gemiye atlayıp kaçar. Öfkesinden küplere binen 

Şarlken , Nasıl kaçırırsınız o kızıl sakallıyı diye kendi askerlerine bağırır ve onları azarlar.

Kral Şarlken Osmanlı'ya ihanet eden Tunus Halkının hepsini kadın yaşlı demeden kılıçtan

geçirip katleder.

MW299ibQR85nkUU4-637666343884128819.jpg
Battle_of_Tunis_1535_Attack_on_Goletta.jpg

Akdenizi Osmanlı Gölü Yapan Savaş Preveze

1_bsXAMQkgICEXVElyqk2L2A.jpg

 

 

Haçlı Donanmaları ile Osmanlı Donanmaları Adriyatik Denizde karşı karşıya geldiler. Osmanlı donanmalarının başında 124 Parça Gemi ile Barboros Hayreddin Paşa vardı. Haçlıların başında Andria Doria ve 500 Parça gemiye sahiplerdi. Preveze bölgesinin olduğu yerde asırlarca önce meşhur Roma İmparatoru Marcus Antonyus ile Mısır Kraliçesi Klepetra'nın ittifaklığı altında onlara isyan eden Octanius arasında şiddetli bir savaş olmuş. Ocatanius'un

galip gelmesi üzerine , Kraliçe Klepetra yüzündeki zehiri içerek intihar etmişti. İşte şimdi Osmanlı ve Dev Haçlı Donanmaları bu bölgede karşı karşıya geldiler. 

Osmanlı savaşı kazandı. Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Barborosun deniz seferi olduğu 

esnada Sultan Süleyman Avrupa'da Romanya Boğdan üzerine sefere çıkmıştı. Daha sonra

Hayreddin Paşa'nın zaferi üstüne Kanuni Sultan Süleyman memnun olacaktır.

Boğdan Seferi

cecora_1620_111.webp

 

 

Romanya vergisini vermemesi üzerine Sultan Süleyman üzerlerine sefere çıkar. Boğdan bölgesine girmek için Prut nehrini geçmek gerekir. Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Lütfi Paşa daha önce Sinan adında bir Yeniçerinin İran Seferi için gemiler yaptığını ve liyakatlı biri olduğunu bilmektedir. Sinan'a Prut nehrini geçmek için köprüyü yaptırır. Ordunun kösler mehteranlar eşliğinde şehre girmesiyle Boğdan teslim olur ve itaate alınır. Sefer dönüşü Yeniçeri Sinan , Lütfü Paşa'ya bu köprüyü yıkalım Paşam der. Şimdi elin keferesi köprüyü alır. Osmanlı'nın köprüsünü aldık diye övünür der. Lütfü Paşa'da kabul eder.

Yemen Neden Önemli ?

osmanli-imparatorlugu_5e217f8e30c95.jpg
Harita-04.03-Memluk-Devleti.webp
yavuz-sultan-selimin-minyaturleri-1645195850352.png

 

 

15. ve 16.yüzyılda Osmanlı Devleti için Yemen çok önemli konumdaydı. Osmanlı'nın Hindistan üzerinden olan ticaret güzergahı Basra Körfezi ve Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e doğru taşınıyor. Oradan Avrupa üzerine satılıyordu. Dönemin Memlük Devleti gemicilik teknolojisinde geride olduğu için , Portekizlilerin saldırılarına karşı mukavemet gösteremiyordu. Yavuz Sultan Selim , Haremeyn'in (Mekke-Medine'nin) korunması vurguluyor. Memlüklerin bu hususta yetersiz kaldığını görüyordu. Selman Reis'i bölgeye gönderecek ve Memlüklere yardım etmeye çalışacaktı. Fakat bu yeterli olmayınca Ridaniye Seferi ile Memlükleri bölgeden atıp Osmanlı sınırlarına Arap yarımadasını ve Afrika'nın bir kısmını dahil etti. Daha sonraki yıllarda Memlükler baş kaldıracaktı. İsyanı Memlüklerin arasından biri olan Özdemir adında bir genç bastıracaktı. Özdemir'e Valilik verilecekti.

Daha ilerki yıllarda gelecek meşhur Özdemiroğlu Osman Paşa Osmanlılar'ın Habeşistan Afrika Sorumlusu olacak ve İslamiyetin Afrikada yayılmasına ciddi katkıda bulunacaktır.  

Hadim Süleyman Paşa

16.Yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman Kızıldeniz'in etrafında üsler edinmiş olan Portekizi bölgeden sürüp Yemen'i itaat altına alacaktır. Yemen'in ele geçirmesi Babül Mendeb (Kızıldenizin girişini) tutmak demekti. Bir çok paşa gönderilir. Hiçbiri ele geçiremez sonunda

Hadim Süleyman Paşa Aden toprağı dahil olmak üzere Yemen topraklarını ele geçirir.

2382-thumb.gif

Haçlıları bölgeden süpürdüğü yetmezmiş gibi daha sonraki yıllarda Hadim Süleyman Paşa Hindistan seferine çıkacaktır. Hindistan'da Gucurat İslam Devleti , Delhi Sultanlığına karşı Portekiz kendisine yardım etsin diye onlara Diu adasını bıraktı. Savaş bitince Portekizliler sözünde durmadı ve Diu Kalesinden çıkmayıp oraya üs kurdular. Gucurat Devleti'nin başındaki Bahadır Şah Osmanlılar'dan yardım istedi.

Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman,Hadim Süleyman Paşa'yı Hindistan Seferine gönderdi. Diu Kalesini kuşatan Hadim Süleyman Paşa , Bahadır Şah'ın vefat etmesi ve oğlu Mahmd Şah'ın yerine geçmesi ile kuşatmayı yarım bırakmak zorunda kaldı.

Mahmud Şah , ölen babası gibi düşünmüyor ve Osmanlılara güvenmiyordu.

Hadim Süleyman Paşa ,Kanuni Sultan Süleyman Tuğralı Topları Gucurat Devletine hediye edip bölgeden çekildi. Daha Sonra onun bıraktığı Sultan Süleyman Tuğralı Topları , ilerde Gucurat Devleti'ni İşgal eden Babür Şahı Ekber adında bir Hükümdar kendi şehri Kabil'e götürecekti.

Yemen İmamları

Yemenliler İmamlarını otorite olarak görürlerdi. İslam'ın Zeyidi Mezhephine bağlıydılar. İlk Halifelerden Ebubekir ve Ömer'e karşı mesafeliler fakat Ali'yi çok severler. 

Yemen o yıllarda geçmesine rağmen ele geçirilse bile tam anlamıyla itaate alınamamıştı.

İmam Şeraffedin ve oğlu İmam Mutahhar Osmanlı'ya itaat etmiyorlardı. İmam Mutahhar Sane Bölgesinde ki Sula Dağının Tepesinde adeta Kartal Yuvası gib kalede konuşlanmıştı. Babası İmam Şeraffedin ise aynı bölgenin hemen yanında Keykaban Tepesine konuşlanmıştı.

Bir ara İmam Mutahhar Osmanlı askerlerinin gafleti anında çatışarak Sana Bölgesini ele geçirir. Daha sonra Taize iner. Hatta Kahire kalesini'de ele geçirecekken. Divan-ı Humayyun'un emri ile yola çıkan Sinan Paşa tarafından geri püskürtülür.

İlerki yıllarda bölge yeni Beylerbeyi atanır. Bu isim Hasan Paşa'dır. Savaşla değil konuşarak sorunu çözmek ister. Nedir senin derdin diye sorduğunda? İmam Mutahhar , Osmanlı Vergi Memurları vergi toplarken kendi adından orada geçmesini istediğini söyler. Hasan Paşa kabul eder ve yarım asırlık çözülemeyen sorun çözülmüş İmam Mutahhar Kaleden inmiştir.

Kendisinin 66 çocuğu vardır. Çocuklarından itaat edenler istanbula götürülüp eğitilir. Asi gelenler ise tutuklanır. 

Sinan Paşa ve Yemende ki Kabri

image-2.png
images.jfif
bottom of page